งานบูรณะวิหารหลวงพ่อแก้ว วัดโกโรโกโส

สืบเนื่องจาก คณะผู้ใจบุญคณะหนึ่ง เห็นควรว่าวิหารหลวงพ่อแก้ว อันเป็นปราการด่านสุดท้ายของวัดโกโรโกโส หากต้องมีอันทรุดโทรมเสื่อมสลายไปจากภัยธรรมชาติอันได้แก่ น้ำกัดเซาะตลิ่งจนวิหารหลวงพ่อแก้วได้ทรุดและเอียงเป็นที่น่าปริวิตกว่า หากไม่มีการบูรณะใดๆไม่ช้าไม่นาน วิหารคงจะพังลงมาและอาจถึงกาลสิ้นสุดไม่มี "วัดโกโรโกโส" อีกต่อไป

คณะผู้ใจบุญคณะนี้ จึงได้ประชุมแลเห็นตรงกันว่าควรจะทำเขื่อนกันดินสไลด์ขนานไปกับวัดด้านที่ติดกับคลองข้าวเม่าตลอดแนว แต่เนื่องจากว่าต้องใช้งบประมาณการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก จึงเห็นว่าในขั้นแรกเร่งด่วนนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยที่รวบรวมได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 1 ตุลาคม  2554 ที่ผ่านมานี้ ควรจะบูรณะพื้นที่ที่ทรุดด้านข้างองค์วิหารก่อน โดยจะลงเข็มเล็ก ( หกเหลี่ยมยาว 6 เมตร ) รับพื้นที่ ที่จะทำการเทคอนกรีตปรับระดับใหม่ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่ออย่างน้อยแม้จะไม่สามารถประคององค์วิหารไม่ให้ทรุดตัว แต่ก็จะบูรณะพื้นที่ทรุดด้านข้างให้แข็งแรงเรียบร้อยสวยงามขึ้นได้ เพื่อรอผู้ใจบุญที่มีกำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์ มาช่วยกันบูรณาการงานบุญนี้ให้สำเร็จลุล่วงดังประสงค์สืบต่อไป

ทางบริษัทได้ทราบงานบุญนี้จึงอาสาเป็นผู้ก่อสร้างบูรณะในเบื้องต้น แต่เนื่องจากเป็นงานบุญใหญ่ที่ต้องระดมปัจจัยเป็นจำนวนมาก ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนคนใจบุญมาร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีค้ำจุนพระศาสนาและพระวิหารหลวงพ่อแก้ว เพื่อให้ลูกหลานได้มีถาวรวัตถุอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่งดงามยาวนานไว้กราบสักการะ และระลึกถึงรากทางประวัติศาสตร์ชาติไทยสืบไป

อ่านประวัติของ "วัดโกโรโกโส" มากกว่านี้ได้ที่ลิงค์เพื่อนบ้านมุมซ้ายด้านล่างครับ  ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านด้วยเทอญ

 

วิหารหลวงพ่อแก้ว มองจากสะพานข้ามคลอง หลวงพ่อแก้ว หรือ หลวงพ่อดำ อันศักดิ์สิทธิ์ วิหารหลวงพ่อแก้ว ทรุดเอียงจากน้ำกัดเซาะ
พระครูปลัดกิ่ง คุณวโร เจ้าอาวาส ประธาน กล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคี วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัด
ปัจจุบันมีพระจำพรรษาอยู่เพียง 3 รูปเท่านั้น ญาติโยมที่มาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี พื้นโดยรอบวิหาร ทรุดเอียงเห็นได้ชัด
ด้านหลังวิหารหลวงพ่อแก้ว สมัยสุโขทัย พื้นที่จะต้องรื้อ ลงเข็ม เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซากกำแพงโบราณ สมัยสุโขทัย/อโยธยา
     
 วัดโกโรโกโส  ลงเข็มกันพื้นทรุด  ขุดร่อง เตรียมงานคานคอดิน
     
 อีกมุมหนึ่ง  เตรียมตัดเสาเข็มที่กดไม่ลง  รถพ่วงมาส่งทรายหยาบ
     
 ทรายแม่น้ำ คุณภาพดี  หิน 1  ปูนโครงสร้าง  ตรา "ช้าง"
     
 กองทราย และ วัด  ตัดเสาเข็มเรียบร้อย  ลงทราย บดอัดแน่น
     
 เคลียร์เศษดิน - เศษวัสดุ  ผูกเหล็ก - เข้าแบบคาน - เทคอนกรีต  เทคอนกรีต
 ใช้เครื่องจี้ปูน Wire ไฟฟ้า ให้คอนกรีตแน่น  เหล็กคานคอดิน 6DB12 SD-40 โรงใหญ่  แนวคานคอดิน
     
 CPAC เทพื้นคอนกรีตรอบลานวิหารหลวงพ่อ  รถเข้าไม่ได้ต้องตั้งกระบะปูนตรงซุ้มประตู  เข็นคอนกรีตเข้าไปไกลพอประมาณ
     
 เหล็กเสริมพื้น DB12@0.20# SD-40 โรงใหญ่  เทคอนกรีตจากในสุด ค่อย ๆ ถอยออกมา  คันแรกเทได้ 1 ใน 3 ของพื้นที่
     
 ปาดปูน ใช้สามเหลี่ยมปรับระดับเรียบร้อย  ด้านหน้า วิหารหลวงพ่อแก้ว  อีกมุมหนึ่ง
     
 ด้านหลังวิหาร มาได้กว่าครึ่งทางแล้ว